Közzétételi lista

Adatkezelési szabályzat

 

 

 

 

 

Munkaterv
a 2017/ 2018-es tanévre

 

Kiemelt feladatok:

- Folyamatos feladatunk a színvonalas, eredményes munkavégzés, a Kodály-iskolával való együttműködés.

- Ismét készülünk számos területi és országos, illetve nemzetközi zeneiskolai versenyre, találkozóra.

- Sokoldalúan részt veszünk a város zenei-, illetve kulturális életében.

- A 2011-es tantervek az 1-2-3-4-5-6. osztályban hatályosak, már minden tanszakon kötelező a művészeti alapvizsga, valamint a tanév végén záróvizsga is rendezhető.

 

I.
Tárgyi feltételek

A Bihar u. 6. szám alatti épületben 28 tanteremben tanítunk, rendelkezünk kamarateremmel, hangversenyteremmel, lemez-, CD-tárral, raktárhelyiséggel.

 

További feladat-ellátási helyek:

Református Általános Iskola6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
Piarista Általános Iskola6000 Kecskemét, Piaristák tere 5.; Czollner tér 5.
Vásárhelyi Pál Általános Iskola6000 Kecskemét, Alkony u. 11.
Zrínyi Ilona Általános Iskola6000 Kecskemét, Katona J. tér 14.
Arany János Általános Iskola6000 Kecskemét, Lunkányi J. u. 10.
Szent Imre Általános Iskola6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.
Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola6000 Kecskemét, Lánchíd u. 18.
Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor
Gyakorló Általános Iskola
6000 Kecskemét, Erdei Ferenc tér 1-3.
Móra Ferenc Általános Iskola6000 Kecskemét, Forradalom u. 1.
Béke Általános Iskola6000 Kecskemét, Boldogasszony tér 7.
Magyar Ilona Általános Iskola

6000 Kecskemét, Hoffmann János u. 8.

2017. szeptember 01-jétől önálló intézmény lettünk, így önálló költségvetésünk van; bár még mindig fontos szerepet játszik az iskola alapítványa és a szülői munkaközösség, melyből a legsürgősebb feladatokat tudjuk finanszírozni.

 

II.
Nevelő és oktató munka

Intézményünk regisztrált tehetségpont.
Az intézmény alapvető profilja a tehetségek felfedezése, kibontakoztatása, gondozása, a született vagy szerzett képességek továbbfejlesztése.
A zeneileg tehetséges tanulók korai felfedezése és képzése mindannyiunk feladata és felelőssége.
A szakmai feladatok és a pedagógusok munkájának összehangolása céljából szakmai munkaközösség vezetők – tanszakvezetők – segítenek, akik a tanév elején külön tanszaki megbeszéléseken beszélik meg a tanulói létszámokat, az év folyamán tervezendő eseményeket, tanszaki hangversenyeket.
A tanszakvezetők állítják össze az év végi beszámolók osztályonkénti beosztását.
A hangszertanárok félévre a naplóban tervezett anyagként, a szolfézstanárok egész évre készítenek tanmenetet. Ezeknek általában szeptember vége, illetve február közepe a határideje. A csoportos órákat tartó tanárok részére óravázlatok készítése is ajánlott.
A zenei pályára készülő tanulók munkáját külön figyelemmel kell kísérni. Indokolt esetekben biztosítani kell számukra a B-tagozatos-, kamarazene-, második hangszeres, tehetségfejlesztő foglalkozásokat. A „B”-tagozatosok részére külön tanszaki meghallgatásokat szoktunk tartani.
A főtárgy tanárok a növendékek iskolai- és kötelező tárgyi (szolfézs-, zeneirodalom-, zenekari) munkáját figyelemmel kísérik, a megjelenéseket ellenőrzik. A hangszeres-, magánének- és kötelező tárgyi tanárok egymás munkáját segítik, kiegészítik.
A pedagógusok kötött munkaidejének neveléssel-oktatással le nem kötött részét a miniszteri rendeletben foglaltak szerint használja fel mindenki.
Az intézmény tanulóinak számára kötelező a heti négy - 150-180 percnyi - foglalkozáson való részvétel. Felmentés csak kivételesen - zeneművészeti szakközépiskolás, illetve tanulmányaikat a szokásosnál korábban kezdő tanulóknál - lehetséges.
A tanítás rendjét a közismereti iskolák munkarendjéhez igazodva kell megszervezni.
A munka értékelését, a további feladatok kitűzését az évnyitó- és évzáró-, értekezleteken szoktuk elvégezni.
A félévi tanszaki meghallgatások január 08 - január 19, az év végi vizsgák május 28 - június 7 között lesznek.
A szorgalmi idő első féléve január 26-ig tart. A tanulókat, szülőket február 2-ig kell értesíteni az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Felelősök: a szaktanárok. A tanév végi eredményeket az évzáró ünnepélyen kell közölni a tanulókkal és a szülőkkel, a bizonyítványosztás alkalmával. Felelősök: a szaktanárok.
A félévi tantestületi értekezlet időpontja február 2. 9 óra.
A tanévzáró ünnepély június 13. 18 óra, a tanévzáró értekezlet június 25-én 9 órakor lesz.
Felelős: az intézményvezető és helyettese.

A tanév folyamán a tanítás nélküli munkanapok időpontjai:

 • január 23. – félévi hangverseny
 • március 10. – szombati munkanap
 • április 21. – szombati munkanap
 • április 27. – tanári hangverseny
Az első tanítási napunk szeptember 06., az utolsó pedig június 11.

A tanítási szünetek időpontjai:
 • őszi szünet: október 30 – november 03. (utolsó tanítási nap okt.27., első nov.06.)
 • téli szünet: december 27 - január 02. (utolsó tanítási nap dec.22., első jan.03.)
 • tavaszi szünet: április 13. – április 18. (utolsó tanítási nap márc.29., első ápr.03.)
Munkanap áthelyezések:
 • 2018. március 10. szombat (márc. 16 - péntek helyett)
 • 2018. április 21. szombat (ápr. 30 - hétfő helyett)

 

III.
A tanszaki munka tervezése

Zongoratanszak

A tanszak tanárai: Bujdosóné Csáki Edit, Gálné Danics Éva, Gémes Adrienne, Greksa Éva (óraadó), Horogszegi Jánosné (fél állásban), Kenyeresné Berencsi Kornélia, Kovács Levente, Kozák Magdolna, Kubinyi Attiláné (óraadó), Leviczkyné Gátay Szilvia, Módráné Lantos Éva, Nemes Dóra, Oroszné Tornyai Lilla (óraadó), Pappné Hollóssy Katalin (fél állásban) és Dr. Szabóné Baunoch Ágnes.

A zongoratanárok

- készülnek a Bács-Kiskun Megyei Zongoristák XIV. találkozójára (Kalocsa, nov.11.); a ké-szülő tanulók külön tanszaki hangversenyen szerepelnek (nov.07.)
- készülnek a IX. országos versenyre a továbbképző évfolyamra járó tanulók számára (márc.31.-ápr.2.)
- zongora tanszaki koncertet szerveznek (nov.30.)
- zongorakísérői tevékenységükkel segítik a különböző tanszakok tanárait, tanulóit, különösen a versenyre készülőket
- ellenőrzik és pontosan kezelik a kottatárat


Vonós tanszak

A tanszak tanárai:
 • hegedű: Dömötör Tiborné, Drozdik Attiláné, Illichné Kondacs Szilvia, Dr. Kökény Jánosné, Matin Enikő (fél állásban), Sajtiné Szemerédi Anna
 • gordonka: Pappné Gyalus Erika, Dr. Bense Károlyné (óraadó)
A vonós tanárok

- közös tanszaki koncertet szerveznek a gitártanárokkal együtt (nov.23.)
- segítik a két vonószenekar munkáját
- segítik a 2018. június 18-22. között megrendezendő házi zenei tábor munkáját
- ügyelnek a kottatár, a hangszerállomány pontos nyilvántartására, ellenőrzésére


Akkordikus tanszak

A tanszak tanárai:
 • gitár: Homoki Zsolt, Orosz Csaba, Ötvös Csilla
 • ütőhangszerek: Falusi János
A tanárok:

- a gitár tanszak közös tanszaki koncertet szervez a vonós tanszakkal (nov.23.)
- készülnek a XIV. Országos gitárversenyre: 2018. március 23-25.
- Falusi János tanár segíti a fúvószenekar munkáját; növendékeivel szerepel a fúvós-ütős tan-szaki hangversenyen (nov.20.)
- készülnek a IX. Országos Maros Gábor ütőhangszeres szóló-és duóversenyre 2018. márc. 9-11.
- a tanárok ügyelnek a kottatár, a hangszerállomány pontos nyilvántartására, ellenőrzésére.


Fafúvós tanszak

A tanszak tanárai: Buda Eszter (fél állásban), Korb Géza, Miskolczi Zsuzsanna, Miklósné Faragó Csilla, Molnár Pál (fél állásban), Somogyi Júlia, Somogyi Zoltán, Vincze Tünde.

A fafúvós tanárok

- készülnek a IX. Országos Jeney Zoltán fuvolaversenyre: 2018. márc. 23-25
- a rézfúvós és ütőtanszakkal együtt tanszaki koncertet tartanak (nov.20.)
- segítik a fúvószenekar munkáját
- Kuna Lajos tanár várja az új jelentkezőket a fúvószenekar utánpótlására
- ügyelnek a kottatár, a hangszerállomány pontos nyilvántartására, ellenőrzésére.


Rézfúvós tanszak

A tanszak tanárai: Földi Jácint, Karácsony Lajos, Kuna Lajos.

A tanárok

- készülnek a XIV. Országos Lubik Imre Trombitaversenyre: 2017. nov. 17-19.
- készülnek a XII. Országos Mélyrézfúvós Versenyre: 2018. június 8-10.
- segítik a fúvószenekar munkáját
- a beiskolázás érdekében hangszerbemutatókat tartanak iskolánkban és az általános iskolák-ban
- ügyelnek a kottatár, a hangszerállomány pontos nyilvántartására, ellenőrzésére.


Zeneismeret- és vokális tanszak

A tanszak tanárai:
 • szolfézs-, zeneirodalom: Dorogi Zsuzsanna, Horváthné Erdélyi Zsuzsanna (fél állásban), Kósáné Pálfi Nikolett (fél állásban), Lestyán Éva, Orosz Lilla, Pusztainé Tamásné (fél állás-ban), Dr. Szabóné Csikai Ágnes (fél állásban), Tary Timótné
 • magánének: Nagyné Banó Éva
A tanárok

- gondot fordítanak a szemléltetésre, a zenehallgatásra, a tanulók műveltségének gyarapítására, a tárgy megszerettetésére
- hangversenyt szerveznek a Református Általános Iskolában
- megszervezik a szolfézs alapvizsgákat
- hangversennyel egybekötött népdaléneklési versenyt szerveznek (április 7- és 21-én)
- hangszerbemutatókat szerveznek mese-zene előadással egybekötve az előképzősöknek (máj.17.,máj.18.)
- ügyelnek a kölcsönzött kották, könyvek begyűjtésére, ellenőrzésére
- segítik a hangszeres beiskolázásokat.

 

IV
Hangversenyek, kulturális munka

Tizenegy iskolai szintű hangversenyt tartunk:

- december 15. péntekkakaó-koncert;
- december 21. csütörtökkarácsonyi hangverseny;
- január 23. keddfélévi hangverseny a Magyar Kultúra Napja tiszteletére;
- február 09. péntekkakaó-koncert;
- február 22. csütörtökcsaládi kamara hangverseny;
- február 26. hétfőközös tanári koncert a Kodály Iskolával;
- április 12. csütörtök„Tücsök”- hangverseny;
- április 27. péntektanári hangverseny;
- május 04. péntekanyák napi testvérpárok hangversenye;
- május 17-18. csütörtök, pénteknyílt nappal egybekötött mese-zene koncertek.


Minden főtárgy-tanár legalább egy tanszaki házihangversenyt tart (a zongorakísérőkkel egyeztetve) valamennyi növendék felléptetésével, szülői értekezlettel egybekötve. Közös tanszaki hangversenyeket is tartunk.

Szerepléseket vállalunk óvodákban, iskolákban, művelődési intézményekben, templomokban.

Tanáraink és növendékeink fellépnek különböző rendezvényeken, a Polgármesteri Hivatalban, az intézmények kérésére.

Tanáraink és tanulóink látogatják a Nemzeti Filharmónia, a Kodály Intézet, a Kodály-iskola hangversenyeit.

Iskolánkban tanári kamarazenekar működik, mely koncerteket ad Kecskeméten és Bács-Kiskun Megyében. Több tanárunk tagja a Kecskeméti Szimfónikus Zenekarnak, valamint a Novum kamarazenekarnak. Többen énekelnek a Valkai Dávid vezette Piarista templom énekkarában, valamint Horváthné Erdélyi Zsuzsanna vezeti a Barátok templomának Szent Miklós Kórusát.

 

V
Tanulmányi versenyek

Ebben a tanévben a következő országos és nemzetközi zeneiskolai versenyek lesznek:Verseny
neve
Verseny
helye
Verseny
időpontja
Területi
válogató helye
Területi
válogató
nevezési
határideje
Országos
verseny
nevezési
határideje

XIV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny

Zalaegerszeg

2017.
nov. 17-19.

Szeged

2017.
szept. 15.

2017.
okt. 19.

IX. Országos Maros Gábor ütőhangszeres szóló- és duóverseny

Győr

2018.
márc. 9-11.

nincs

nincs

2018.
jan. 20.

XIV. Országos Gitárverseny

Vác

2018.
márc. 23-25.

Szeged

2017.
dec. 16.

2018.
febr. 19.

IX. Országos Jeney Z. Fuvolaverseny

Kaposvár

2018.
márc. 23-25.

Szeged

2018.
jan. 08.

2018.
febr. 26.

XI. Országos Zongora Négykezes –és kétzongorás verseny

Balassagyarmat

2018.
ápr. 6-8.

Szeged

2018.
jan. 31.

2018.
márc. 16.

XII. Országos mélyrézfúvós verseny

Kiskunfélegyháza

2018.
jún. 8-10.

Szeged

2018.
márc. 20.

2018.
ápr. 30.


 

Az év naptár szerinti eseményei:


Hónap, nap, óra Feladat/hangverseny Felelősök A megvalósításban
résztvevők

augusztus 24. 9:00

alakuló értekezlet

vezetőség

vezetőség,
szaktanárok

augusztus 29. 9:00

tanévnyitó értekezlet

vezetőség

vezetőség,
szaktanárok

szeptember 01. 18:00

tanévnyitó szülői értekezlet

vezetőség

vezetőség,
szaktanárok

szeptember 08. 16:30

órabeosztás, első tanítási nap

vezetőség,
szaktanárok

szaktanárok

szeptember 20.

a térítési díjkedvezmény kérelmek, RGYK határozatok beadása

szaktanárok

szaktanárok,
titkárság

október 02.

Zene világnapja - hangverseny

vezetőség

vezetőség,
szaktanárok

október 05.

Homoki Zsolt minősítési eljárása

vezetőség

vezetőség,
szaktanár

október 24.

Rézfúvós szakmai nap

vezetőség,
szaktanárok

vezetőség,
szaktanárok

november 07.

a kalocsai zongoratalálkozóra készülő növendékek koncertje

tanszakvezető

szaktanárok

november 11.

Bács-Kiskun Megyei Zongoristák XIV. találkozója

szaktanárok

szaktanárok

november 15.

I. félévi térítési,
tandíj befizetések határideje

szaktanárok, titkárság

szaktanárok, titkárság

november 20.

fúvós-ütős tanszaki hangverseny

fa-, ütős- és rézfúvóstanszak tanárai

fa-, ütős- és rézfúvóstanszak
tanárai

november 23.

vonós-gitár tanszaki
hangverseny

vonós- és gitár tanszak tanárai

vonós- és gitár tanszak tanárai

november 30.

zongora tanszaki hangverseny

tanszakvezető

szaktanárok

december 05.

Dömötör Tiborné házihangversenye

szaktanár

szaktanár

december 06.

Gálné Danics Éva
házihangversenye

szaktanár

szaktanár

december 08.

Somogyi Júlia és Somogyi Zoltán házihangversenye

szaktanárok

szaktanárok

december 12.

Módráné Lantos Éva
házihangversenye

szaktanár

szaktanár

december 13.

Földi Jácint
házihangversenye

szaktanár

szaktanár

december 14.

Miskolczi Zsuzsanna házihangversenye

szaktanár

szaktanár

december 15.

Kakaó-koncert

vezetőség

szaktanárok

december 18.

Drozdik Attiláné
házihangversenye

szaktanár

szaktanár

december 19.

Pappné Gyalus Erika házihangversenye

szaktanár

szaktanár

december 21.

Karácsonyi hangverseny

vezetőség, szaktanárok

vezetőség,
szaktanárok

jan. 08.-jan. 19.

I. félévi meghallgatások

vezetőség, tanszakvezetők

tanszakvezetők, szaktanárok

január 15.

Kovács Levente
házihangversenye

szaktanár

szaktanár

január 23.

félévi hangverseny

vezetőség

vezetőség, szaktanárok

január 26.-febr. 02.

I. félévi értesítők kiosztása

szaktanárok

szaktanárok

február 02.

félévi értekezlet

vezetőség

vezetőség,
szaktanárok

február 05.

Karácsony Lajos
házihangversenye

szaktanár

szaktanár

február 09.

Kakaó-koncert

vezetőség

szaktanárok

február 13.

Leviczkyné Gátay Szilvia
házihangversenye

szaktanár

szaktanár

február 15.

Bujdosóné Csáki Edit
házihangversenye

szaktanár

szaktanár

február 20.

Dr. Szabóné Baunoch Ágnes
házihangversenye

szaktanár

szaktanár

február 22.

Családi- kamarakoncert

vezetőség

szaktanárok

február 26.

Közös tanári hangverseny a Kodály Iskola AMI-s tanáraival

vezetőség

vezetőség, szaktanárok

február 27.

Illichné Kondacs Szilvia
házihangversenye

szaktanár

szaktanár

március 01.

Dr. Kökény Jánosné
házihangversenye

szaktanár

szaktanár

március 06.

Kozák M. Magdolna
házihangversenye

szaktanár

szaktanár

március 08.

Oroszné Tornyai Lilla
házihangversenye

szaktanár

szaktanár

március 09.

Buda Eszter – Matin Enikő
házihangversenye

szaktanárok

szaktanárok

március 10.

tanítás nélküli munkanap

vezetőség

szaktanárok

március 13.

Sajtiné Szemerédi Anna
házihangversenye

szaktanár

szaktanár

március 20.

II. félévi térítési és tandíjak befizetésének határideje

szaktanárok

szaktanárok, titkárság

március 20.

Kubinyi Attiláné, Nemes Dóra, Miklósné Faragó Csilla
házihangversenye

szaktanárok

szaktanárok

március 22.

Orosz Csaba házihangversenye

szaktanárok

szaktanárok

március 27.

Kenyeresné Berencsi Kornélia házihangversenye

szaktanár

szaktanár

április 05.

Molnár Pál házihangversenye

szaktanár

szaktanár

április 07.

népdaléneklési verseny selejtező

tanszakvezető,
szaktanárok

szaktanárok

április 09.

Kozák M. Magdolna
növendékének búcsúkoncertje

szaktanár

szaktanár

április 12.

„Tücsök”-hangverseny

vezetőség

szaktanárok

április 13.

Homoki Zsolt házihangversenye

szaktanár

szaktanár

április 16.

Kuna Lajos házihangversenye

szaktanár

szaktanár

április 17.

Korb Géza házihangversenye

szaktanár

szaktanár

április 19.

Ötvös Csilla házihangversenye

szaktanár

szaktanár

április 21.

Népdaléneklési verseny,
tanítás nélküli munkanap

tanszakvezető

szaktanárok

április 25.

Vincze Tünde házihangversenye

szaktanár

szaktanár

április 27.

Tanári hangverseny

vezetőség

szaktanárok

május 04.

Anyák napi hangverseny

vezetőség

szaktanárok

május 17.

Mese-zene koncert,
hangszerbemutató, nyílt nap

vezetőség

tanszakvezetők, szaktanárok

május 18.

Mese-zene koncert,
hangszerbemutató, nyílt nap

vezetőség

tanszakvezetők, szaktanárok

május 23.

Falusi János házihangversenye

szaktanár

szaktanár

május 24.

Pappné Gyalus Erika
vizsgahangversenye

szaktanár

vezetőség,
szaktanárok

május 28.-június 07.

év végi meghallgatások, záróvizsgák

vezetőség, tanszakvezetők

vezetőség, szaktanárok

június 13. 18:00

tanévzáró ünnepély

vezetőség

vezetőség, szaktanárok

június 14 és 15. 14:00-17:30

beiratkozás a 2018/ 2019-es
tanévre

szaktanárok

szaktanárok

június 18-22.

18. házi zenei tábor

vezetőség

szaktanárok

június 25.

tanévzáró értekezlet

vezetőség

vezetőség, szaktanárok

 

Kapcsolat a közismereti iskolákkal

Állandó, jó kapcsolatot tartunk a közismereti iskolákkal, a társintézményekkel, vezetőikkel, az énektanárokkal, a hozzánk gyermekeiket járató pedagógusokkal, kérve segítségüket a tehetség-kutatásokhoz, a zeneoktatás támogatásához. Tanáraink felkészítik növendékeiket a különböző iskolai rendezvényeken történő szereplésekre, lehetőség szerint maguk is részt vesznek azokon. Az iskolák vezetőit, pedagógusait hívjuk koncertjeinkre, évzárónkra.

Ebben az évben kihelyezett osztályokat indítunk:

- Református Általános Iskolazongora, hegedű, gordonka, fafúvós, szolfézs, előképző
- Piarista Általános Iskolazongora, hegedű, fafúvós, rézfúvós, szolfézs, előképző
- Vásárhelyi Pál Általános Iskolazongora, hegedű, szolfézs, előképző
- Zrínyi Ilona Általános Iskolaszolfézs, előképző
- Arany János Általános Iskolaszolfézs, előképző
- Szent Imre Általános Iskolazongora, gordonka, fafúvós, szolfézs, előképző
- Lánchíd Utcai Sport
Általános Iskola
hegedű, fafúvós, szolfézs, előképző
- Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor
Gyakorló Általános Iskola
hegedű, fafúvós, szolfézs, előképző
- Móra Ferenc Általános Iskolahegedű, szolfézs, előkészítő
- Béke téri Általános Iskolaszolfézs előkészítő
- Magyar Ilona Általános Iskolaszolfézs előkészítő

Folyamatos a kapcsolatunk a Kodály-iskolával.

Az iskolákban, óvodákban hangszerbemutató kis hangversenyeket tartunk.

 

Kapcsolat a szülőkkel, a szülői munkaközösséggel

Építünk a szülőkkel történő együttműködésre, felhasználjuk mind a szülői értekezletek, mind a személyes beszélgetések lehetőségeit. Kérjük a szülők segítségét tanulóink otthoni munkájának ellenőrzéséhez, a zeneoktatás melletti kiálláshoz, iskolánk díszítéséhez, alapítványunk gyarapításához (az 1%-os felajánlásokhoz), szponzorok kereséséhez. Az alapítvány öttagú kuratóriumában három helyet a szülők töltenek be. Számítunk a szülők segítségére tanulmányi utazásaink alkalmával, hangversenyeink, egyéb rendezvényeink szervezésekor. A tanév első heteiben mindannyian szülői megbeszéléseket tartunk, egy vagy két választmányi tagot jelöltetünk.

A szülői munkaközösség választmányát a tanév folyamán néhány alkalommal összehívjuk, részvételét az iskola életében igényeljük.

 

A tanszaki munkaközösségek vezetői

- zongoraBujdosóné Csáki Edit
- vonósSajtiné Szemerédi Anna
- gitárOrosz Csaba
- fafúvósVincze Tünde
- rézfúvósKarácsony Lajos
- zeneismeret-,
vokális
Tary Timótné

 

Külföldi kapcsolatok

Önkormányzati és tantestületi kezdeményezésre létesítünk külföldi kapcsolatokat, elsősorban Kecskemét testvérvárosaival és a környező országok magyarlakta helységeinek zenei intézményeivel.

Kapcsolatok:
 • Szlovákia, Galánta - Kodály Zoltán Nemzetközi Hegedűverseny;
 • más európai testvérvárosok;
 • a szászországi Grossenhain,
 • Beregszász.

 

Kecskemét, 2017. szeptember 05.

Miklósné Faragó Csilla
mb.intézményvezető